DARBO TARYBOS SUDĖTIS:

Banga Sabaliauskienė — pirmininkė;

Pranas Barkauskas — narys;

Raimonda Gečienė— narė.