2019 M. BALANDŽIO MĖN. VEIKLOS PLANAS

 

Data

Pavadinimas

Vykdytojai

Pastabos

1

2

3

4

RENGINIAI, PROJEKTAI, AKCIJOS, KONKURSAI, PARODOS

1 d.

Mokinių susitikimas su bendruomenės policijos pareigūnu dėl smurto prevencijos ir intervencijos, dėl atsakomybės.

VGK

9  val.–8–10 kl.

10 val.–5–7 kl.

2 d.

Literatūrinė valandėlė „Atradę ir pamilę knygą“.

B. Kaminskienė

Saugų bibliotekoje

3 d.

Mokyklinė anglų kalbos olimpiada 4 klasės mokiniams.

I. Klimavičiūtė

4 pamoka

4 d.

Pažintinė valanda vaikams „Žemaitijos pilys“.

J. Jauniuvienė „Kūrybinių darbelių studija“

Saugų bibliotekoje

10 d.

Būsimo pirmoko žinių šventė.

I. Rimkuvienė

9.30 val, „Smalsučių“ grupėje

10 d.

Mokinių asamblėja „Mes galim geriau!“

VGK, Mokinių taryba

Po 3 pamokų, aktų salėje

11 d

Konkursas-viktorina „Atspėk profesiją“.

G. Pečiulis R. Pociuvienė

 

12 d.

Popietė: „Mažosios velykėlės kartu su močiute“. Dalyvauja 1–5 klasės.

Klasės auklėtojai, „Maistas-LT“ vadybininkė

13.00 val. valgykloje

III sav.

Judrioji savaitė 1–4 klasių mokiniams „Smurtą keisk į sportą“.

L. Beržinienė, pradinių klasių mokytojai

II–os ilgos pertraukos metu

III sav.

Edukacinė darželinukų išvyka į „Jurginų festivalį“ Agluonėnuose.

R. Gečienė, D. Montvydienė,

I. Rimkuvienė

Klaipėdos r. Agluonėnų l/d „Nykštukas“

17 d.

Abėcėlės šventė.

R. Pečiulienė

5 pamoka, aktų salėje

17 d.

Velykinis futbolo turnyras su Vilkyčių pagrindinės mokyklos mokiniais.

N. Undraitienė

 

30 d.

„Mažųjų Velykėlės su vėjo malūnėliais“ – darželinukų šventė.

N. Beržinienė

 

METODINĖ VEIKLA: ATVIROS, INTEGRUOTOS, EDUKACINĖS PAMOKOS, PASITARIMAI, SUSIRINKIMAI, TYRIMAI, PATIKRINIMAI

3 d.

Edukacinė 5 klasės dailės pamoka „Keramikos studija“.

R. Šleinytė

4 pamoka, Švėkšnos amatų centre

3 d.

Pasaulio pažinimo pamoka 2 klasėje. KGR įgyvendinimas mokykloje.

B. Kaminskienė, J. Jauniuvienė,

R. Pečiulienė

5 pamoka

4 d.

3 klasės mokinių tėvų susirinkimas.

B. Kaminskienė

202 kab. 15.00 val.

9 d.

Matematikos pamoka 7 klasėje. KGR įgyvendinimas mokykloje.

R. Pociuvinė. N. Undraitienė,

V. Rudzienė

306 kab.

9 d.

Pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės susirinkimas.

I. Klimavičiūtė

14.00 val.

10 d.

Lietuvių kalbos pamoka pamoka 6 klasėje. KGR įgyvendinimas mokykloje.

R. Gečienė, L. Peter, D. Paulauskienė

3 pamoka, 216 kabinete

10 d.

Lietuvių kalbos pamoka 3 klasėje. KGR įgyvendinimas mokykloje.

B. Kaminskienė, J. Jauniuvienė,

R. Pečiulienė

202 kab.

10 d.

Istorijos pamoka 8 kl. KGR įgyvendinimas mokykloje.

L. Mcivor, D. Montvydienė,

B. Sabaliauskienė.

6 pamoka , 303 kab.

11 d.

VGK posėdis.

VGK pirmininkas

14 val., 212 kab.

15–19 d. ir 30 d.

NMPP vykdymas 2, 4, 6, 8 klasėse.

Administracija

Pagal tvarkaraštį

16 d.

Geografijos pamoka 7 klasėje. KGR įgyvendinimas mokykloje.

R. Pociuvinė. N. Undraitienė, V.Rudzienė

 

17 d.

Muzikos 6 klasėje. KGR įgyvendinimas mokykloje.

D. Paulauskienė, R. Gečienė, L. Peter

4 pamoka

17 d.

Lietuvių kalbos pamoka 8 klasėje. KGR įgyvendinimas mokykloje.

L. Mcivor, D. Montvydienė,

B. Sabaliauskienė.

5 pamoka, 212 kab.

25 d.

Pranešimas „Vaiko skaitymo įgūdžių lavinimas“ pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės susirinkime.

K. Stonytė-Bidvienė

 

30 d.

Matematikos pamoka 1 klasėje. KGR įgyvendinimas mokykloje.

R. Pečiulienė, J. Jauniuvienė,

B. Kaminskienė

2 pamoka

30 d.

Kūno kultūros pamoka 7 klasėje. KGR įgyvendinimas mokykloje.

R. Pociuvinė. N. Undraitienė,

V. Rudzienė

Sporto salėje

PRIEŽIŪRA

1–12 d.

Patyriminis ugdymas: mokinių ir tėvų informavimas; programų pasirinkimas.

Klasės auklėtojai

 

1 d.

Lietuvių k. pamoka 8 klasėje.

Pavaduotoja ugdymui S. Baltutienė

3 pamoka

3 d.

Patyriminis ugdymas: programų pristatymas.

Darbo grupė, mokytojai

1–4 klasės 6 pamoka,

5–10 klasės 7 pamoka

212 kab.

10 d.

Matematikos pamoka 6 klasėje.

Direktorė J. Lidžiuvienė

5 pamoka

11 d.

Rusų k. pamoka 6 klasėje.

Pavaduotoja ugdymui S. Baltutienė

 

16 d.

Merginų ansamblio užsiėmimas.

Pavaduotoja ugdymui S. Baltutienė

 

III sav.

Veiklos lopšelio, ikimokyklinėje ir priešmokyklinėje grupėse.

Pavaduotoja ugdymui V. Užpurvienė

 

Direktorė                                                                                            Jurgita Lidžiuvienė