2018-2019 MOKSLO METAI

 

 

MOKINIŲ TARYBOS PIRMININKĖ

Greta Bielicaitė, 9 kl. mok.

 

 NARIAI

Eigantas Kasiliauskas, 10 kl.

Karolis Kaulickas, 10 kl.

Henrikas Šarkauskas, 9 kl.

Ineta Pociūtė, 8 kl.

Deimena Kasiliauskaitė, 8 kl.

Žygimantas Paulauskas, 8 kl.

Eimantė Valdžytė, 7 kl.

Šarūnė Golovčenkaitė, 7 kl.

Akvilė Pociūtė, 6 kl.

Deividas Bukantas, 6 kl.  

 

MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS

TIKSLAI:
1. Atstovauti mokinių interesus mokykloje;
2. Domėtis mokyklos mokinių pasiekimais, spręsti iškylančias problemas;
3. Skatinti aktyvios, demokratiškos, tolerantiškos, mąstančios, kūrybingos asmenybės ugdymą;
4. Bendradarbiauti su kitomis rajono, mokinių tarybomis, savivaldomis.

 

UŽDAVINIAI:
1. Rengti pilietines bei prevencines akcijas bei renginius;
2. Bendradarbiauti su mokyklos administracija; klasių vadovais;
3. Organizuoti švietėjišką veiklą, kurioje galima būtų pasidalinti sukaupta patirtimi.

 

2018-09-   Nr. 1

Mokinių tarybos pirmininkė                         Greta Bielicaitė

Mokinių tarybos koordinatorė                     Dovilė Montvydienė