Mokyklos mokiniai dalyvavo solidarumo bėgime ,,Gelbėkit vaikus 2022”. Šio bėgimo misija – pasaulį daryti geresnį, skatinant solidarumą.  Solidarumas - veikimas išvien su kitais, draugiškumas, sutarimas. 

Šių metų solidarumo bėgimo tikslai: ugdyti vaikų socialinę atsakomybę, sąmoningumą bei solidarumą, suteikti pagalbą Lietuvos ir Ukrainos vaikams. 

Būkime draugiškais ir vieningais. 

Socialinė pedagogė Lina 

8 kljpg