Pasak istorinių šaltinių, 1750 metais buvo atidarytas Saugų mokyklos pirmasis komplektas, o 1896 metais - antrasis. Tais laikais mokyklą lankė Saugų, Kukoraičių, Joniškių, Dokiškių kaimų vaikai. Iki Antrojo pasaulinio karo Saugose buvo mokoma lietuvių ir vokiečių kalbomis. Mokykloje veikė “Hitlerjugendo“ organizacija, jai priklausė vyresnieji mokiniai. Po karo šiame krašte liko mažai gyventojų, todėl tik 1946 metais Išlūžės kaime, Bergo name, buvo įkurta Saugoms priklausanti pradinė mokykla.

 

Dėl mažo mokinių skaičiaus Išlūžės pradinė mokykla buvo perkelta į Saugų centrą. Iš pradžių buvo tik viena klasė, kurią mokė mokytojas Tadas Stankus. 1947 – 1949 metais  Saugose jau veikė pilna pradinė mokykla. 1949-1950 mokslo metais mokykla reorganizuota į septynmetę, jai pradėjo vadovauti direktorius Stasys Jankus. Labai skaudus įvykis sukrėtė visą mokyklos bendruomenę, kada 1952 metais mokinių sporto šventės metu, gelbėdama mokinio gyvybę, Minijoje nuskendo mokytoja Genovaitė Pangonytė.

 

1956 metais mokykla tampa vidurine, nors yra dar tik aštuonios klasės. Mokyklai pradeda vadovauti direktorius Jonas Rapalavičius. 1959 – 1960 metais išleidžiama pirmoji abiturientų laida – 11 abiturientų, tarp kurių ir pirmoji sidabro medalininkė Rūta Būdrytė.

 

1966 metai istoriniai Saugoms – dedami pamatai naujam mokyklos priestatui, kuriame pradedama mokyti 1968 metais, o po metų, 1969 –aisiais, duris atveria ir nauja sporto salė. Mokykloje įsteigiamas sporto mokyklos lengvosios atletikos filialas. 1976 metais greta anglų kalbos pradedama mokyti ir vokiečių kalbos. Didėjant mokinių skaičiui 1981 metais pastatytas naujasis priestatas, ir visos klasės jau dirba viename pastate. Nuo 1993 metų vyresniųjų klasių mokiniai mokomi dviem profiliais, mokinių patogumui įrengiama skaitykla.

 

Nuo 1950 metų iki šių dienų mokyklai vadovavo 9 direktoriai ir 23 pavaduotojai. Ilgiausiai šias pareigas ėjo šios mokyklos auklėtinis Gedeminas Pečiulis –19m. ir Zelma Jazbutienė – 15m. Nuo 2013 metų prie mokyklos vairo – Jurgita Lidžiuvienė. Pavaduotoju ilgiausiai išdirbo Jonas Dagelis – 20m. Jis buvo ir pirmosios abiturientų laidos auklėtojas. Ilgiausiai  mūsų mokykloje dirbo mokytojai P.Būdvytis - 46 m., A.Savickas – 45 m., A.Berienė, P.Bajorinienė – 42m., E.Urbonavičienė, D.Savickienė, A. Laurinavičienė - 40m., L.Saprončikienė, A.Regelskienė – 39m., A.Būdvytienė – 34m., E.Regelskis – 33m., V. Laurinavičius -28.  38 metus bibliotekai ir skaityklai vadovavo A.Indriūnienė. Iš šiuo metu dirbančių mokytojų ilgiausiai mūsų mokykloje mokytojauja – G. Pečiulis – 35m., R. Pečiulienė, B. Kaminskienė -32m., R. Pociuvienė – 29m.

 

Iš baigusių abiturientų yra dvi aukso medalininkės: V.Dromantaitė, D.Judeikytė, septyni sidabro medalininkai: R.Budrytė, J.Slavinskas, R.Urbonas, J.Jankutė, D. Mulskytė, A.Jazbutis, Ž.Bajorinaitė ir trys moksleivės baigė su pagyrimu: R.Valančiūtė, R. Oželytė, G. Satkevičiūtė. 2003 metų laidos abiturientas J. Drachneris pagal pasiektus valstybinių egzaminų rezultatus pateko į rajono geriausių abiturientų dešimtuką.

 

1998 metais rugpjūčio mėnesį mokyklai suteiktas “Aušros” leidėjo ir pirmojo redaktoriaus Jurgio Mikšo vardas. 1999 m. kovo 19 dieną atidengta Jurgio Mikšo atminimo lenta. Ši diena laikoma ir mokyklos muziejaus įkūrimo data. 2006 metais buvo paminėtas Saugų vidurinės mokyklos 50- metis. Iki 2008 metų mokykla išdavė atestatus 1039 mokiniams. 2008 metais mokykla paminėjo Jurgio Mikšo vardo dešimtmetį.

 

Paskutiniais metais mokykloje mažėjo mokinių skaičius, ypač vyresnėse klasėse. Mokiniams nesusirinkus į vienuoliktą klasę, nuo 2008 rugsėjo pirmosios, mokykla tapo pagrindine. Išleidome septynias dešimtokų laidas. Baigę dešimt klasių mūsų mokiniai renkasi profesines mokyklas arba tęsia mokslus gimnazijose. Tenka apgailestauti, kad patys gabiausi moksleiviai renkasi gimnazijas jau po aštuonių klasių. Visada  yra smagu girdėti gerus atsiliepimus apie mūsų paruoštus mokinius iš gimnazijų kolegų. Mūsų buvę mokiniai  patenka tarp geriausių rajono abiturientų. 2012m. – T. Kontrimas ir D. Judeikis, 2014m. – E. Užpurvytė. Interviu „Šilutės naujienose“ Emilija pabrėžė, kad ji – ne šilutiškė, o saugiškė ir visa širdimi myli savo gimtąjį kaimą. Tvirtus mokslų pagrindus gavusi Saugų mokykloje.