Jurgis Mikšas (gimė 1862 m. kovo 18 d. Virkytuose netoli Saugų (Šilutės raj.) - mirė 1903 m. gegužės 1 d. Labguvoje) - spaudos darbuotojas, vertėjas.

Mokėsi Tilžės gimnazijoje. Nuo 1883 m. buvo “Aušros” redaktorius ir leidėjas. Įsigijęs Ragainėje spaustuvę, 1885 – 1886 m. leido laikraštį “Nemuno sargas”. 1885 m. buvo “Birutės” draugijos pirmininkas, kovojo prieš lietuvių vokietinimą Mažojoje Lietuvoje. J.Mikšas redagavo S.Dagilio, B.Gaidžio, M.Davainio – Silvestraičio knygeles. Kartu su M.Jankumi išleido “Lietuvišką “Aušros” kalendorių ant 1885 metų". 1886 m. vidurvasarį spaustuvė bankrutavo dėl finansinių sunkumų ir blogai organizuotos įmonės veiklos. J.Mikšas po spaustuvės ir “Aušros” žlugimo (buvo išleista 40 numerių) liko apšmeižtas, sukompromituotas, be pragyvenimo šaltinio.


1892-1893 metų sandūroje J.Mikšas persikėlė gyventi ir dirbti į Labguvą. 1900 m. išleido (išvertė iš vokiečių kalbos) teisinių dokumentų sudarymo vadovą. 1903 m. gegužės 1 d. Labguvoje netikėtai mirė. Galime spėti, kad palaidotas Labguvos kapinėse.

J.Mikšas lietuvių kultūros istorijon įėjo ir įsitvirtino tik kaip aušrininkas. Tačiau jis organizavo Mažosios Lietuvos lietuvių visuomenės sąjūdį ir buvo vienas iš vadovų, produktyviai panaudojo efektyviausios tautinio sąmoningumo žadinimo priemonės – spaudos – galimybes.

1998 metų rugpjūčio mėnesį Saugų vidurinei mokyklai buvo suteiktas Jurgio Mikšo vardas.