» STT karštoji linija

» Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymas

» Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo