muziejus-eksponatai-2

    Muziejus įsteigtas 1997 metais, laimėjus ALF skelbtą konkursą. Oficiali muziejaus atidarymo data - 1999-03-19, kuomet mokykloje atidengta memorialinė lenta, skirta Jurgiui Mikšui. Muziejus buvo įkurtas specialiai paskirtoje patalpoje, kuri dabar jau per maža. Jame yra per 500 eksponatų, iš kurių 210 suinventorinti. Gausiausias - ikonografijos rinkinys. Yra per 80 etnografinių eksponatų, mokinių surinktų iš vietos gyventojų. Istorijos ekspoziciją papildo abiturientų laidų testamentai (nuo 1961 m.), mokyklos metraščiai (nuo 1988 m.).

    Muziejuje veikė nuolatinės ekspozicijos “Iš Saugų istorijos (nuo 1515 m.)”, “Mokyklos vadovai ir pedagogai”(nuo 1950 m.), ”Mūsų abiturientai”(nuo 1960 m.), “Pedagogas, kalbininkas, istorikas Jonas Užpurvis (1891 –1992 m.)”, “Aušrininkas  Jurgis Mikšas” (1862 – 1903 m.), ”Atmintina diena mokykloje” (apie Jurgio Mikšo vardo suteikimą mokyklai).

    2009 metais kovo mėnesį muziejui sukako 10 metų. Vyresniųjų klasių mokiniai, dalyvaudami jaunųjų muziejininkų veikloje, padėjo deramai organizuoti šventinius renginius.

    2011 metais muziejus perkeltas į naujas erdvesnes patalpas I - ajame mokyklos aukšte, 106 kab. 

DSCN5919

DSCN5882

XXIV Laida (2016-09-17)

XXIV Laida 2016-09-17