Nuo 2011-09-01 d. Saugų Jurgio Mikšo pagrindinėje mokykloje vykdoma Lions – Quest gyvenimo įgūdžių ugdymo programa.

     PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI:

    Sudominti mokinius, šeimas, mokyklą bei bendruomenės narius telkti bendruomenę, kuri kurtų stiprius tarpusavio santykius, sudarytų galimybes teigiamam elgesiui, bei skatintų įsitraukimą į prasmingą veiklą; Sudaryti sąlygas mokiniams susiformuoti pagrindinius sveikos gyvensenos įgūdžius; Formuoti saugų ir sveiką požiūrį į gyvenimą be alkoholio ir kitų narkotikų vartojimo; Skatinti jaunų žmonių pilietiškumą, ugdyti bendradarbiavimo gebėjimus, bei gebėjimą padėti kitiems; Stiprinti jaunimo įsipareigojimus jų šeimoms, bendraamžiams, mokyklai ir bendruomenei.

     SKATINAMOS VERTYBĖS

   Savidrausmė, sveika gyvensena be narkotikų, pagarba sau ir kitiems, gerumas, įsipareigojimas šeimai, atsakingumas, sąžingumas, drąsa, pagalba kitiems.

     FORMUOJAMI ĮGŪDŽIAI

   Savimonė, savitvarda, socialinis sąmoningumas, bendravimas, bendradarbiavimas, atsakomybė, sprendimų priėmimas, mokymasis per savanorystę, aukštesnio laipsnio mąstymo įgūdžiai, problemų sprendimas, nepasidavimas neigiamai bendraamžių įtakai, santykių stiprinimas, dėkingumas šeimai, tikslų iškėlimas.

    Projekto privalumai. Smagu bendrauti ir bendradarbiauti su auklėtiniais. Žaisti įvairius žaidimus, numatyti gyvenimo tikslus, atlikti kūrybines užduotis. Tai galimybė geriau pažinti vaikus, jų vertybes ir gebėjimus. Puiki galimybė adaptacijai, diskusijoms, moksleivių elgesio taisyklių aptarimui, savigarbos stiprinimui, mandagumo ir sąžiningumo ugdymui.  Ši programa skatina sveiką gyvenseną, kuri aktuali įvairaus amžiaus tarpsnio vaikams.

DSCF3890

DSCF3929