Gruodžio 10 d. Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos bendruomenės nariai buvo pakviesti  į susikaupimo pamoką – Advento rytmetį.

     Sveikinimo žodžiais šventę pradėjo mokyklos direktorė Jurgita Lidžiuvienė. Vėliau visus pasveikino tikybos mokytoja L.Šepkienė. Ji pakvietė pažiūrėti šeštokų “šešėlių teatro“ vaidinimo pagal N.Jankutės kūrinį  „Pakeleiviai“. Pagrindinius vaidmenis atliko E. Norkutė ir G. Kazlauskas.

     Taip pat vaidino S. Srugys, J. Gaidajus, R. Stulga. Po vaidinimo tikybos mokytoja pristatė dailės mokytojos R.Šleinytės sukurtą Kristaus prakartėlę, pakomentavo ne kartą matytą, bet ne visada suprantamą  jos simboliką.

     Giesmėmis ir šokiais pradžiugino 5-7 klasių berniukų ansamblis bei 5-8 klasių šokėjos. Pabaigoje maloniai nuteikė ir dar kartą paskatino susikaupti pavaduotojos ugdymui S. Baltutienės vadovaujamo Pop choro ir „Meninės raiškos studijos“ mokiniai atlikdami giesmę „Aleliuja“. Renginį baigėme sugiedoję ir palinkėję vieni kitiems „Džiaugsmingų Šventų Kalėdų“.

                      Mokytoja Diana Paulauskienė

     Gruodžio 12 dieną jau vakarėjant į mokyklą rinkosi tėveliai. Šiais metais nusprendėme juos priimti netradiciškai: Adventinio koncertėlio ir pranešimų jie klausėsi susėdę prie staliukų su kukliomis vaišėmis ir gurkšnodami mokyklos bendruomenės išvirtą kalėdinę arbatą. Svečiai maloniai nustebo dėl tokio sutikimo, o mokytojai džiaugėsi, kad vėl sulaukė tokio gausaus būrio tėvelių mokykloje.

     Nors pranešimai buvo ir labai rimtomis temomis, bet salėje visą vakarą jautėsi adventinė ramybė, susikaupimas ir geranoriškumas. Smagu buvo matyti tėvelių besišypsančias akis, kai koncertavo mūsų mokinukai.

                       Pavaduotoja ugdymui Stanislova Baltutienė

DSCF0512

DSCF0513

DSCF0517

DSCF0525

DSCF0530

DSCF0541