Pažink valstybę logo

2018 m. rugsėjo – lapkričio mėn. mokykla įgyvendina pilietiškumo projektą „Pažink valstybę“, kurį antrus metus vykdo Ugdymo plėtotės centras kartu su Valstybės pažinimo centru. Projekto tikslas – supažindinti mokinius su įvairiomis Lietuvos viešojo gyvenimo sritimis, aptarti aktualias mokyklos, regionines problemas, apsvarstyti jų sprendimo būdus.

Iš mūsų mokyklos projekte dalyvauja 7,9 klasių mokiniai. Projektas vykdomas trimis etapais. Pirmas etapas – problemos nustatymas ir sprendimų paieška mokykloje. Kadangi mums teks gilintis į kultūros sritį, tai pirmo susitikimo metu išsikėlėme problemą- Etninės kultūros svarba ir išlikimas: nykstantys lietuvininkų papročiai ir tradicijos. Mūsų mokykla yra buvusios Mažosios Lietuvos teritorijoje, iki Antrojo pasaulinio karo Saugos išsiskyrė tuo, kad čia gyveno daugiausiai lietuvininkų arba šišioniškių. Todėl ir kilo idėja pasidomėti, kas ir kaip mūsų rajone ir seniūnijoje yra daroma, siekiant išsaugoti lietuvininkų papročius, tradicijas ir tarmę.

Antrasis etapas – vizitai į rajono institucijas. Spalio 18 d. susitikome su Šilutės rajono savivaldybės kultūros skyriaus vedėja Vilma Griškevičiene, kuri kartu su direktore Indre Skablauskaite mus priėmė Šilutės Hugo Šojaus muziejuje. Susitikimo metu sužinojome, kad Šilutės rajone yra penki kultūros centrai, muziejus, biblioteka, kamerinis dramos teatras. Išsiaiškinome, kad lietuvininkų papročių ir tradicijų išsaugojimu labiausiai rūpinasi trys kultūros centrai ir šio muziejaus kolektyvas. Muziejaus direktorė pakvietė mus į lietuvininkų tarmės mokyklėlės užsiėmimus.

Lapkričio 8 d. susitikome su Saugų seniūne Dalia Rudiene ir renginių organizatore Lijana Gateliene. Seniūnė labai įdomiai pristatė seniūniją, papasakojo, kokias veiklas vykdo  ir  kuo rūpinasi seniūnijoje dirbantys žmonės. Kartu pasidžiaugėme, kad mūsų seniūnijoje vyksta nemažai kultūrinių renginių, bet išsiaiškinome, kad lietuvininkų papročių išsaugojimui, tradicijų puoselėjimui tiek mokykla, tiek seniūnija skiria per mažai dėmesio. Susitikimo metu mokiniai pripažino, kad seniūnijos renginiuose dalyvauja neaktyviai. Smagu buvo kartu diskutuoti ir ieškoti būdų, kaip motyvuoti jaunimą dalyvauti seniūnijos organizuojamuose kultūriniuose renginiuose, domėtis  ir puoselėti lietuvininkų tradicijas, papročius ir kalbą.           

Trečias etapas – pažintiniai mokinių ir mokytojų vizitai į valstybės institucijas Vilniuje. Lapkričio pabaigoje vyksime į Vilnių ir dalyvausime susitikimuose, kurių tikslas – gilesnė problemos analizė ir pristatymas.

 

        Projekto „Pažink valstybę“ darbo koordinatorės Rūta Pociuvienė ir Dovilė Montvydienė

FB IMG 45677003

FB IMG 45767224

FB IMG 45623326

20181108 134514