SAUGŲ JURGIO MIKŠO PAGRINDINĖ MOKYKLA
ĮMONĖS KODAS : 190697169

2015 m. darbuotojų metiniai vidurkiai darbo užmokesčio (neatskaičius mokesčių)

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų einančių šias pareigas skaičius (etatai)

Metinis vidurkis

Direktorius

1 (et.)

neskelbiama

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

1 (et.)

neskelbiama

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reik.

1 (et.)

neskelbiama

Mokytojas metodininkas

6

777

Vyr. mokytojas

12

535

Kvalifikuotas mokytojas

6

333

Kvalifikuotas spec. pedagogas

1 (et.)

neskelbiama

Soc. pedagogė

1 (et.)

neskelbiama

Psichologė 0,5 etato

0,5 (et.)

neskelbiama

Mokytojo padėjėjas 0,5 etato

0,5 (et.)

neskelbiama

Bibliotekininkė

1 (et.)

neskelbiama

Logopedė

1 (et.)

neskelbiama

Buhalteris

1 (et.)

neskelbiama

Raštinės vedėja

1 (et.)

neskelbiama

Pastatų priežiūros darbininkas

2 (et.)

325

Valytoja

(5,75 et.)

320

Kūrikas

4 (et.)

307

Inžinierius

1 (et.)

neskelbiama

Vairuotojas

1 (et.)

neskelbiama

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų einančių šias pareigas skaičius (etatai)

Metinis vidurkis

Direktorius

1 (et.)

neskelbiama

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

1 (et.)

neskelbiama

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reik.

1 (et.)

neskelbiama

Mokytojas metodininkas

6

767

Vyr. mokytojas

12

529

Kvalifikuotas mokytojas

6

434

Kvalifikuotas spec. pedagogas

1 (et.)

neskelbiama

Soc. pedagogė

1 (et.)

neskelbiama

Psichologė 0,5 etato

0,5 (et.)

neskelbiama

Mokytojo padėjėjas 0,5 etato

0,5 (et.)

neskelbiama

Bibliotekininkė

1 (et.)

neskelbiama

Logopedė

1 (et.)

neskelbiama

Buhalteris

1 (et.)

neskelbiama

Raštinės vedėja

1 (et.)

neskelbiama

Pastatų priežiūros darbininkas

2 (et.)

310

Valytoja

(5,75 et.)

306

Kūrikas

4 (et.)

336

Inžinierius

1 (et.)

neskelbiama

Vairuotojas

1 (et.)

neskelbiama

Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009m. Gruodžio 16 d. nutarimo Nr.1721 "Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašo patvirtinimo" 18 p.)