SAUGŲ JURGIO MIKŠO PAGRINDINĖ MOKYKLA
ĮMONĖS KODAS : 190697169 

2019m. (antro ketvirčio) darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų einančių šias pareigas skaičius (etatai)

1 ketvirtis

2 ketvirtis

3 ketvirtis

4 ketvirtis

Direktorius

1,00

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

Pavaduotojas ugdymui

2,00

 

1725,67 

 

 

Ūkvedys

1,00

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

Mokytojas metodininkas

2,14

 

1484,34

 

 

Pradinių klasių mokytojas metodininikas

2,71

 

1457,04

   

Vyr. mokytojas

6,31

 

1353,22 

 

 

Mokytojas

3,17

 

1210,63 

 

 

Vyr. spec. pedagogas

1,00

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

Priešmokyklinio, ikimokl. ugdymo mokytojas

4,37

 

 1011,72

   

Soc. pedagogas

1,00

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

Psichologas

0,50

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

Mokytojo padėjėjas 

1,00

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

Priešmok., ikimokl. ugd. mokytojo padėjėjas

3,00

 

643,42

 

 

Logopedas

0,50

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

Buhalteris

1,00

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

Raštvedys

1,00

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

Pastatų priežiūros darbininkas

2,00

 

555,00

 

 

Valytojas

5,75

 

555,00 

 

 

Inf. techn. inžinierius

1,00

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

Vairuotojas

1,00

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009m. Gruodžio 16 d. nutarimo Nr.1721 "Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašo patvirtinimo" 18 p.)