erasmusplus logo

Erasmus + programos tarpmokyklinių strateginių partnerysčių projektas 

„Sveikame kūne-sveika siela“

Trukmė - 2 metai

Partneriai:

Lenkija (koordinuojanti šalis)

Lietuva

Rumunija

Graikija

Turkija

Veikla yra finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo paramos fondas.

Projekto įgyvendinimui skirta 15 180 eurų dotacija.

Projekto metu turi būti įvykdyti 16 mobilumų.

Projekte dalyvauja visa mokyklos bendruomenė.

 

Projekto tikslai:

  1. Praplėsti žinias apie sveiką gyvenseną, pasidalinti patirtimi su šalimis-partnerėmis.
  2. Pagerinti užsienio kalbos žinias
  3. Naudoti IKT technologijas atliekant įvairias veiklas.
  4. Suprasti Europos šalių skirtingą požiūrį į sveiką gyvenimo būdą atliekant įvairias veiklas.

 

Veiklos:

 

1. Logotipo kūrimas

2. Atlikti užduotį „Kiek sveria mokykla“

3. Anketa apie sveiką mitybą (apklausa ir analizė)

4. Plakato „Mano mėgstamiausia sporto šaka“ .Kūrimas ir paroda.

5. Kryžiažodžių ir dėlionių apie sportą ir sveiką mitybą kūrimas ir pristatymas.

6. Sveikinimo atvirukų darymas ir  siuntimas šalims – partnerėms, jų parodos.

7. Susitikimai su įvairių profesijų atstovais propaguojančiais sveiką gyvenseną.

8. Vaisių kalendorius.

9. Sveikos mitybos „Savaitės meniu“.

10. Aktyvumo ir mitybos stebėjimo dienoraštis.

11. Sveikos mitybos piramidė.

12. Tarptautinė sporto diena.

13. Žemėlapio su aktyvaus poilsio vietomis kūrimas.

 

Daugiau informacijos apie projektą rasite adresu:

http://erasmus.sp9.slupsk.pl/index.php/en/

http://www.sp9.slupsk.pl/images/erasmus/SIGN_nr_2_Project_Newspaper.pdf