2018-2019 M. M. II PUSMEČIO NEFORMALIOJO VAIKŲ UGDYMO TVARKARAŠTIS

Neformalaus ugdymo tvarkaraštis II pusm. 2018-2019m.m.

Parengė: Stanislova Baltutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui