Lytiškumas- tai tema apie kiekvieną žmogų – save ir aplinkinį. Idealiu atveju tinkamas lytiškumo ugdymas turėtų vykti šeimoje, tačiau gyvename visuomenėje, kur vaikas gauna per mažai pozityvaus tėvų dėmesio, todėl lytiškumo ugdymas yra pasidalinamas su mokykla.

     Saugų J. Mikšo pagrindinė mokykla siekia įgyvendinti lytiškumo programą, norima, kad visi, pagal atitinkamas amžiaus grupes, būtų susipažinę: sveikatos, lytiškumo, pagarbos sau ir kitam, pasitikėjimo savimi, atsakomybės už savo elgesį, gebėjimo užmegzti santykius ir juos palaikyti, priimti moralinius sprendimus, gebėjimą bendradarbiauti, spręsti ginčus, gebėjimą pasakyti ,,ne“, gebėjimą atsirinkti tinkamą informaciją, pirminėmis žiniomis.

     Birželio 6 dieną Klaipėdos universitete, H. Manto g. 92, Klaipėda, vyko konsultacija ,,Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinimas mokyklose“ bendradarbiaujant programą įgyvendinantiems mokytojams su visuomenės sveikatos priežiūros specialistais. Mūsų mokyklą atstovavo direktorės pavaduotoja Stanislova Baltutienė ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Irutė Bružienė. Įgytos žinios bus naudingos įgyvendinant lytiškumo programą mokykloje.

Sveikatos priežiūros specialistė Irutė Bružienė

Pažink save