Mokykloje lapkričio 10-15 dienomis rengiama tolerancijos savaitė.

Ar tai reiškia, kad kitomis dienomis galime būti netolerantiški?..Visiškai ne! Pakantumas ir pagarba kito žmogaus priešingai nuomonei, pažiūroms, tikėjimui ir įsitikinimams turi mus visus lydėti kasdien. Su tuo nėra gimstama, to yra mokomasi. Todėl ši savaitė tik primena mums kokie turėtumėme būti.

Mokiniai kviečiami rašyti rašinėlius, kurti piešinius, šūkius apie toleranciją. Visa tai bus susegta į knygą ir padovanota mokyklos muziejui. Akciją globoja mokyklos socialinė pedagogė Lina Beržinienė.

Kviečiame visus prisijungti ir ne tik savo kūryba. Būkime tolerantiški vieni kitiems!

 Jaunųjų žurnalistų būrelio narės Erika Rumšaitė, Irma Šadagytė, Gabija Lekevičiūtė, Kęsmina Kasiliauskaitė