2018-2019 M. M. II PUSMEČIO BENRAS MOKYTOJŲ TVARKARAŠTIS

Mokytojų tvarkaraštis II 2018-2019m.m.

Parengė: Stanislova Baltutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui